Johtokunta tiedottaa

Seuran johtokunnan kokouksessa 2.1.2008 tarkistettiin Julkujärven kalastussääntöjä talvikalastuksen osalta.

Julkujärvellä talvikalastuksessakin hyväksyttävä ”houkutin” on perho ilman elävää syöttiä.

Julkujärven kalastussääntöä tullaan tarkistamaan siten, että pilkkiperhona hyväksytään myös esimerkiksi ”morrista” ja valetusta lyijypäästä valmistetut painotetut perhot, kunhan ne on sidottu käyttäen hyväksi perhonsidontamateriaaleja. Näin myös MA-leetsit ovat sallittuja pilkkiperhoja.

Tämä sääntö on nyt voimassa ja vuoden kuluessa lisätään Julkujärven varsinaiseen kalastussääntöön.