Toimintakertomus vuodelta 2003

1. Yleistä

Vuosi 2003 oli yhdistyksellämme 27. toiminnantäyteinen vuosi. Toiminnan runkona ovat olleet säännölliset ohjelmalliset kerhoillat, jotka on pidetty tiistaisin Kortelahdenkadun kerhohuoneella sekä sidontajaoksen toimesta järjestetyt sunnuntai-iltapäivien sidontatapahtumat. Samoissa tiloissa on pidetty yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.

Vuoden 2003 lopussa yhdistykseen kuului 405 jäsentä, joista vapaajäseniä 6, nuorisojäseniä 25 ja jäsenmaksuista vapautettuja jäseniä 9. Vuoden aikana katsottiin eronneeksi 30 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 26, liittyneistä 8 oli nuorisojäseniä.

Taloudellinen tilanne yhdistyksessä tilikauden aikana on ollut vakaa.

2. Hallinto

2.1. Yleiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 29.4. ja syyskokous 28.10. kerhohuoneella.

Kevät kokouksessa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle. Syyskokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2004 Tommi Eskonen ja erovuoroisten jäsenten tilalle Bjurström Tuulikki (uusi), Ismo Koivula, Seppo Peurala ja Juha Viista.

Vuodelle 2004 hyväksyttiin 29863 euron talousarvio.

2.2. Johtokunta

Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa ja sen kokoonpano ja läsnäolo kokouksissa oli seuraava:

Tommi Eskonen puheenjohtaja 7/7 2003
Juha Viista varapuheenjohtaja 6/7 2002 – 03
Jari Jamalainen 7/7 2003 – 04
Ismo Koivula 7/7 2002 – 03
Mika Oraluoma 3/7 2003 – 04
Pekka Palomäki 6/7 2002 – 03
Seppo Peurala 7/7 2002 – 03
Risto Vekara 7/7 2003 – 04
Ilkka Vesa 7/7 2003 – 04

Lisäksi messujen markkinointivastaava Reijo Marjalaakso osallistui kahteen ja messujen puolesta Veli-Matti Saksi ja Pasi Salonen yhteen sekä kalastusaluetoiminnasta vastannut Erkki Paija kahteen kokoukseen.

3. Kerhoillat

Erilaisia kerhoiltoja pidettiin 33 kappaletta yhdistyksemme vuokraamissa tiloissa Kortelahdenkatu 10-12 Tampere. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, syys – ja kevätkokous, pidettiin kerhohuoneella. Kerhoisäntänä toimi Ilkka Vesa. Kerhoiltoihin osallistui keskimäärin 38 henkeä.

3.1. Luennot

Luentoiltoja pidettiin yhteensä kahdeksan, joista seitsemässä oli vieraileva luennoitsija.

7.1. Kalaistutukset Näsijärveen Ismo Kolari
4.2. Kilpaperhokalastus Antti Vappula
4.3 Perhokalastus Markku Ilves/Jukka Levänen
2.4 Lohiperhon uinti Risto Asikainen
9.9 Meritaimen Ari Saura
7.10 Tehokkaat kalastusmenetelmät Jari Jamalainen
4.11 Meritaimenenkalastus Risto Asikainen
2.12 Lohenkalastus Jouni Rauha

3.2. Sidontaillat

Sidontailtoja oli seitsemän, joista viidessä oli vierailija.

14.1 Langinkosken perho ”rätti” Seppo Saunamäki
11.2 Pikku perhot Jouko Keto
8.4 Lumikki Seppo Peurala
17.9 Kesän uutuudet Jouko Keto
14.10 Kettuperhot Eero Soininen
11.11 Lohiperhot Toni Kakkuri
9.12 pienet taimenperhot Tommi Eskonen

3.3. Kalastusillat

Kalastusilloissa käsiteltiin seuraavia aiheita:

21.1 Tammerkoski Timo Lehto
15.4 Nykälän kosket Markku Suonio
30.9 Espanjan MM-kisat Juha Viista
21.10 Kynäsjoki Reijo Viljanen
18.11 Lohenkalastus Orklalla Veli-Matti Saksi
3.4. Nuorisoillat
28.1. Aloittelijan välineet Tommi Eskonen
25.2. Mysis-perhon sidonta Erkki Paija
22.4 Perhonsidonta Juuso Koskinen
23.9. Miten aloitan perhosidonnan Erkki Paija
25.11. Perhonsidonta Juuso Koskinen
3.5. Muut kerhoillat
18.2 Videoiden katselu
11.3 Aikuisten sidontakilpailu
18.3 Nuorten sidontakilpailu
25.3 Vaparakennuksen teoria Juha Viista
29.4 Kevätkokous
2.9 Suomustusilta
28.10 Syyskokous
16.12 Tietokilpailu ”tinselit tutuiksi” Tommi Eskonen

6.5 opeteltiin perhonheittoa Mältinrannassa sekä suoritettiin taitomerkkejä tarkkuusheitossa ja 27.5 perhonheittoa harjoiteltiin Pyynikillä. Kummatkin tapahtumat veti Seppo Peurala.

4 Sidontajaos

Vuonna 2003 sidontajaos kokoontui säännöllisesti sunnuntaisin kerhohuoneella klo 16. Vuosi aloitettiin aloittelijoiden ohjauksella, minkä jälkeen keskityttiin kalastusperhojen sidontaan lohelle, taimenelle ja kirjolle. Syyskaudella sidottiin kalastusperhoja ja perehdyttiin kilpasidoksien saloihin. Perhonsidontaan perehdyttiin mm. Tommi Eskosen (3), Mika Oraluoman, Ilkka Vesan (3), Lauri Syrjäsen (2), Jouko Ojanperän, Tapio Sävilammin (2), Jari Jamalaisen, Timo Vatajan, Heikki Rantasen, Tommi Koskisen ja Erkki Paijan johdolla.

5. Koulutus- ja kurssitoiminta

Yhdistyksen jäsenistölle tarjottiin koulutusta luento- ja sidontailloissa, sekä kahdessa heittotapahtumassa samoin kalastustapahtumien yhteydessä. Sidontajaos järjesti aloitteleville sitojille intensiivikurssin 12., 19. ja 26.1 kerhohuoneella. Vaparakennusta opiskeltiin 29.3. – 30.3. kerhohuoneella Juha Viistan ja Allan Peuralan vavanrakennuskurssilla. Tenon lohiretken yhteydessä osallistuttiin Lauri Syrjäsen lohenkalastuskurssiin.

6. Kirjastotoiminta

Kirjastonhoitajana toimi Juha Viista. Jäsenistön käytössä oli 218 kirjan, 176 videon ja 5 CD-rompun kirjasto. Lainauksia tehtiin 21 kirja- ja 84 videolainausta.

Lehtiä oli tilattu viisi kotimaista ja kahdeksan ulkomaista.

7. Nuorisotoiminta

Nuorisolle opetettiin perhonsidontaa säännöllisissä nuorisoilloissa sekä sidontajaoksen toimesta.

Nuorten kalaretki suunnattiin 10.5 Kynäsjoelle ja nuoria osallistui myös Nykälänkosken ja Kituskosken kalaretkiin, kävipä joku Langinkoskellakin.

Yhdistyksemme, yhdessä Pohjois-Hämeen kalamiespiirin ja Suomen Metsästys- ja kalastajaliiton kanssa, osallistui valtakunnalliseen Kaverin Kanssa Kalaa – kampanjaan, joka oli tarkoitettu peruskoulun 5 – 6 luokkalaisille.

8. Kalavedet

Jäsenistön käytössä olevaan Julkujärveen istutettiin kolmessa eri erässä yhteensä noin 320 kirjolohta (304 kg) sekä syksyllä kesän vanhoja taimenen, harjuksen ja siian poikasia 100 kpl kutakin sekä 5 kg noin 300 g taimenia. Kalastuskertoja oli 319 ja kaloja poistui saalistilastojen perusteella noin satakaksikymmentä. Julkujärven kalastuskielto on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Yhdistyksellä oli kalastussopimus Pääskylänjoessa tapahtuvaan kalastukseen. Sopimuksen puitteissa lupia myytiin 22 kpl.

Erkki Paija tai hänen varamiehensä ovat osallistuneet Pirkanmaalla toimivien kalastusalueiden kokouksiin yhdistyksemme/SUKL edustajana.

Yhdistyksemme hoitaa Tammerkosken kalastuksen valvonnan yhdessä kaupungin kanssa. Valvojien yhdyshenkilönä toimii Erkki Paija.

Yhdistyksemme osallistui Kintulammen retkeilyalueen suunnitteluun koskien kalastusmahdollisuuksia yhteyshenkilönä Seppo Peurala.

Vuonna 1998 tehtyyn aloitteeseen kalatiestä Tammerkoskeen saatiin kertomusvuonna kaupungilta kielteiseltä vaikuttanut vastaus. Vuolteentorin kaavaan tehtiin muistutus, koska kaava ei huomioinut perhokalastusta.

9. Kilpailutoiminta

9.1. Jäsenten väliset kisat

Jäsenille järjestettiin perhonsidontakilpailut, juniori-sarjan (osallistujia 4) voitti Joni Haapanen, 2. Juuso Koskinen, 3. Ilkka Torhola ja seniori-sarjan (osallistujia 9) 1. Ilkka Vesa, 2. Tommi Koskinen , 3. Tommi Eskonen.

Tarkkuusheittokilpailun voitti Tommi Eskonen, 2. Antero Halonen, 3. Erkki Paija.

Kaksiosaisen Julkujärven kalastuskilpailun voitti Antero Halonen, 2. Ismo Koivula, 3. Kari Sainiola .

Tommi Eskonen palkittiin vuoden perhokalastajana.

9.2. Perhonsidonnan SM-kilpailut

Yhdistyksemme osallistui Kajaanissa pidettyihin perhonsidonnan SM-kilpailuihin kolmella joukkueella eli yhdeksän sitojan toimesta. Juniorisarjassa SM-mestaruuden voitti Joni Haapanen, 6. Juuso Koskinen ja 9. Ilkka Torhola

Yleisessä sarjassa Ilkka Vesa sijottui toiseksi ja Kimmo Johansson kolmanneksi. Lohiperhosarjassa Ilkka oli neljäs ja Joni yllätti seitsemännellä sijallaan.

Joukkuekilpailuissa PPK:n 2. joukkue Joni Haapanen, Mika Oraluoma ja Ilkka Vesa voitti , 1. joukkue oli neljäs ja 3. joukkue kuudes.

9.3. Perhokalastus

Perhokalastuksen SM-karsintoihin osallistui useita seuran jäseniä. Loppukilpailuun Taivalkoskelle selvisi Juha Viista ja Tommi Eskonen. Tommi sijoitus oli kahdeksas.

Parkanossa järjestetyihin nuorten SM-kisoihin osallistuivat Ilkka Torhola, Simo Kangas ja Jaakko Rantanen, huoltajana toimi Erkki Paija. Jaakko oli 8., Simo 12. ja Ilkka jaetulla 13. sijalle.

Kynäsjoen SM-joukkuekilpailussa seuramme joukkue Tommi Eskonen, Juha Viista ja Ismo Koivula oli 12.

Yhdistyksemme järjesti SM – karsintakilpailut Julkujärvellä 29.5.03, joihin osallistui 21 perhokalastajaa eri puolelta Suomea.

Juha Viista osallistui perhokalastuksen MM-kilpailuihin Espanjassa varamiehenä.

10. Kalastusretket

Yhdistys järjesti jäsenistölleen viisi kalastusretkeä.

Kevään retki suuntautui Nykälän koskille 23. – 25. 5. Retkeen osallistui 31 jäsentä, kalaa oli runsaasti ja tilaa vähän.

Perheretki Merikarvianjoelle 14.6 kärsi osallistujien puutteesta.

Lohireissu järjestettiin Ylä-Tenolle 30.6. – 5.7. osallistujia 10, jotka olivat samalla mukana Lauri Syrjäsen lohenkalastuskurssilla. Osallistujista Leif Hakala sai pikkulohen.

Virtain Kituskosket oli varattu seuran jäsenistön käyttöön elokuun 23. – 24.. Kalastusmahdollisuutta käytti hyväkseen 29 jäsentä pidemmän tai lyhyemmän ajan.

Kymijoen Langinkoski oli varattu seuran jäsenistön käyttöön 28.9. Koskella kävi yhdeksäntoista jäsentämme saaden saaliiksi kolme ”hyvänmakuista” lohta, yhden kirjon sekä turvan.

11. Messut

Seitsemännettoista valtakunnalliset perhomessut järjestettiin kaksipäiväisinä, 26. – 27. huhtikuuta Tesoman jäähalleissa. Näytteilleasettajia oli 39 ja kokonaiskävijämäärä oli noin 2800 kävijään.

Esiintymislavalla vieraana olivat Tsekinmaasta Jan Siman rakentelemassa perhoja sekä Veli Autti, joka esitelmöi kansallisperhostamme Nalle Puh’ista, sen synnystä, sidonnasta ja käytöstä kalastuksessa. Mm. Pertti Kanerva, Lauri Syrjänen, Mika Oraluoma, Ilkka Vesa ja Juuso Koskinen sitoivat perhoja kerhon osastolla. Sunnuntaina oli vuoden sitojakilpailun finaali. Messutalkoisiin osallistui yli 60 yhdistyksemme jäsentä. Talkooväelle järjestettiin talkoosauna Julkujärvellä 4.5 , jolloin järvi oli vielä osittain jäässä.

12. Julkaisutoiminta

Yhdistys toimitti aineistoa Perhokalastuslehden messunumeroon.

Seura julkaisi neljä jäsentiedotetta, jotka toimitti Ilkka Vesa. Ilkka myös ylläpiti kotisivuja Internetissä. Käyntejä sivuilla on ollut runsaasti.

13. Muuta

Yhdistyksemme jäsenet ovat toimineet mm. seuraavissa tehtävissä:

Suomen Urheilukalastajain Liitto Ry:n puheenjohtajana toimi Jouko Ojanperä, toiminnanjohtajana Veli Autti ja hallituksen jäsenenä Ismo Koivula. Jouko Ojanperä on jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön SVK:n hallituksessa toimien sen varapuheenjohtajana. Seppo Peurala oli jäsenenä Casting-liiton hallituksessa.

Tampereella 28.02.2004

Johtokunta