Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Yleistä

Vuosi 2004 on seuran 28. toimintavuosi. Kesäkalastuskauden ulkopuolella toiminnan runkona ovat säännölliset kerhoillat tiistaisin sekä sidontajaoksen kokoontuminen sunnuntaisin Kortelahdenkadun kerhohuoneistossa. Kerhohuoneella pidetään myös seuran sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Seuran hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Ohjelmalliset kerhoillat

Kerhoilloissa tunnetut henkilöt luennoivat perhokalastukseen liittyvistä aiheista ja kerran kuussa järjestetään perhonsidontailta seuran ulkopuolisen ohjaajan johdolla. Seura järjestää myös heittotaitoa, kalastuskohteita sekä perhonheitto- ja sidontavälineistöä koskevia esitelmätilaisuuksia uudistettuja esitysvälineitä hyödyntäen. Kerhoiltojen ohjelmaan kuuluu myös vapaamuotoista keskustelua ja jäsenistön käytössä on laaja perhokalastukseen liittyvien videoiden, kirjojen ja lehtien kirjasto. Keväällä järjestetään ohjattu vaparakennustapahtuma.

Seuran kalastusretkien yhteydessä annetaan opastusta perhokalastustekniikoista.

Sidontajaos

Sidontajaos kokoontuu sunnuntai-iltapäivinä. Kokoontumisessa kehitetään jäsenistön taitoja perhonsidonnassa ja tietoja perhonsidontamateriaaleista huomioiden sekä kilpailu- että kalastussidokset seuran jäsenien ohjaamana.

Sidontajaos järjestää aloitteleville sitojille viikonloppukurssin.

Heittojaos

Jaos kehittää jäsenistön heittotaitoa sekä casting-toimintaa. Keväällä järjestetään heittotapahtuma Mältinrannassa. Jaos järjestää myös heittotaitomerkin suoritustilaisuuksia. Heittoharjoittelua järjestetään jäsenistön tarpeen mukaisesti. Jaos järjestää yhteistyössä Suomen Castingliiton kanssa perhon tarkkuusheittokilpailut Perhomessujen yhteydessä, joihin pyritään saamaan mukaan Suomen parhaat tarkkuusheittäjät.

Video- ja kirjastotoiminta

Kirjastoon hankitaan lisää videoita (DVD), kirjoja ja CD-romppuja jäsenten lainattavaksi.

Kerhoilloissa luettavaksi tilataan seuraavat lehdet: Flyfishing Journal (USA), Flyfisherman (USA), American Angler (USA), Sportfiske(S), Flugfiske i Norden (S), Fly-Fishing and Fly-Tying (ENGL), Troutfisherman (ENGL), Trout&Salomon (ENGL) Urheilukalastus, Perhokalastus, Pohjolan Perhokalastaja, Erä, Metsästys ja Kalastus.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Seura ylläpitää WWW-kotisivuja osoitteessa www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/. Tiedoitusta jäsenistölle kehitetään kotisivuilla, joista tulostetaan jäsentiedote jäsenille vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Seuran toiminnasta tiedoitetaan myös kerhohuoneen ilmoitustauluilla.

Seura osallistuu keväällä 2004 Perhokalastus ? lehden messuliitteen valmistamiseen.

Kalavedet

Seuran jäsenillä on mahdollisuus kalastaa Julkujärvellä pääasiassa kirjolohta. Järven kalastoa pyritään kehittämään monipuolisemmaksi.

Pääskylänjoen sopimusta jatketaan, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Seura etsii aktiivisesti jäsenistölleen kalastuskohteita Pirkanmaalta sekä kehittää Tammerkosken kalastusta yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Seura pyrkii parantamaan kalastusmahdollisuuksia osallistumalla kalastusaluetoimintaan sekä kehittäämään yhteistyötä Pirkanmaalla TE- ja Ympäristökeskuksen sekä kalatalouskeskuksen kanssa.

Nuorisotoiminta

Seura järjestää kesäkalastuskauden ulkopuolella kerran kuukaudessa ohjatun nuorisoillan kerhohuoneella. Iltojen ohjelma laaditaan nuorten toivomusten mukaisesti.

Seura järjestää aloittelijoiden kalastustapahtuman Julkujärvellä sekä opastusta Tammerkosken kalastuksesta.

Seura osallistuu yhdessä muiden alueen kalastusjärjestöjen kanssa nuorille suunnattuihin kalastustapahtumiin.

Seura järjestää nuorisolle oman kalastus- ja koulutusmatkan kalaisan virtaveden ääreen.

Kilpailutoiminta

Seura järjestää jäsenilleen perhonsidonta-, perhokalastus-, tarkkuusheitto- ja tietokilpailut. Kolmen ensinnä mainitun kilpailun yhteistuloksen perusteella valitaan Vuoden Perhokalastaja.

Seura tukee ja kannustaa määrärahojen puitteissa jäsenten osallistumista SM-tason perhokalastus-, perhonsidonta- ja tarkkuusheittokilpailuihin sekä osallistuu usealla joukkueella perhokalastuksen SM-joukkuekilpailuun.

Seura anoo vuoden 2004 SM-perhokalastuksen karsintakilpailua Julkujärvelle sekä järjestää vuoden 2004 Perhonsidonnan SM-kilpailut Tampereella 13.-14.11.2004.

Kalastusmatkat

Seura järjestää keväällä 28.-30.5.2004 jäsenistölleen kalastusmatkan Äyskoskelle. Retkellä seura kustantaa majoituksen ja kalastuksen.

Loppukesälle seura vuokraa jäsenistön käyttöön Kituskosket tai jonkun muun sopivan taimenkosken.

Syksyllä seura vuokraa jäsenistön käyttöön kalastusmahdollisuuden Kymijoen Langinkoskella.

Viikolla 0427 seura järjestää jäsenistölleen lohenkalastusmatkan Ylä-Tenolle, missä on mahdollisuus osallistua lohenkalastuskurssiin. Osallistujat vastaavat itse kustannuksistaan.

Matkoilla annetaan opastusta kalastuksesta ja kalastukseen liittyvistä käyttäytymissäännöistä yms.

Perhomessut

Seura järjestää 18. perhokalastusmessut Tampereella Tesoman jäähalleissa 17.-18.4.2004.

Tampereella 14.10.2003

Johtokunta